Stifunktion


WellfairPen er ca. dobbelt så lang som den er bred. Derfor har soen mulighed for at opdele stien i en faring/die zone og en æde/gøde zone. Til at adskille zonerne er der monteret et tværrør, som soen nemt kan gå over. Derfor er det muligt at have en forholdsvis stor del med fast gulv, og stadigt have en god hygiejne.

Der er åbent inventar ud for spaltegulvet og kontakten til nabosoen gør at hun søger mod spaltegulvet når hun gøder. I gøde situationen er tværrøret med til, at få soen til at gå helt ud på spaltegulvet før hun gøder, da de ikke bryder sig om at have røret under bugen, når de gøder.

I naturen søger soen væk fra flokken lige før faring. Det åbne inventar er for soen adgang til flokken og derfor søger hun før og under faring så langt væk fra det åbne inventar som muligt. Staldpersonalet kan dog for nogle søer opfattes som en trussel. Disse søer ville måske fare midt i stien. Igen er det tværrøret der får soen helt op på det faste gulv under faringen og den efterfølgende diegivning.

Efter 10-12 dage søger udegrise mod flokken igen, og derfor ser man ofte på dette tidspunkt, at soen trækker ud på spaltegulvet for at die. Optagelsen og omsætningen af den øgede mængde foder, er ligeledes med til at hun søger det lidt køligere spaltegulv.