Pattegrisehule

Pattegrisehulen er placeret mod gangarealet, så det er nemt at tilse pattegrisene og foretage eventuelle behandlinger, uden at skulle ind i stien. Det er samtidigt med til at forhindre overførsel af smitte mellem stierne.

Hulen er lille og kompakt for at være attraktiv for de små pattegrise. Der er en kombination af gulvvarme og strålevarme. Der er fire hjørner så grisene føler at de er beskyttet.

Hulen er placeret ud for- og meget tæt på, hvor de fleste grise bliver født. Derfor er der en stor chance for at, grisene allerede i de første timer efter fødslen har været inde i hulen, og allerede der har mærket varmen i hulen. Disse forhold gør at der kun er behov for lukke grisene i hulen en enkelt gang, før at de har lært at gå i hulen. Nogle hold lærer det selv og ligger i hulen, når man kommer i stalden første gang efter faring.

Spærrepladen betjenes nemt fra gangen, når der skal huletrænes, kastreres eller lign.

Når grisene får en vis størrelse, ligger de ofte på det faste gulv med varme ud for hulen. På dette tidspunkt søger soen også ofte ud på spalterne for at die, da hun pga. omsætningen af foder har det rigeligt varmt.

For enden af pattegrisehulen er der et areal hvor der kan monteres drikkejern, mælkekopper eller fodertrug til pattegrisene.