Pendul

Pendulets formål er at kontrollere soens adfærd, så man undgår at pattegrisene bliver klemt af soen. Forsøg har vist at de fleste klemninger sker, når soen ruller fra bugleje til sideleje ( Læs mere her › ).


Soen ruller fra sideleje til bugleje, når hun efter en diegivning gerne vil have ro ved yveret. Når hun så igen ønsker at die, ruller hun ofte fra bugleje videre til modsat sideleje. Ligger pattegrisene stadig ved soen, er der stor risiko for at pattegrisene bliver klemt ved denne rulning.
Pendulet, der er monteret midt i soens lejeareal, forhindrer effektivt denne uheldige adfærd.


På tværs af lejet kan pendulet bevæge sig mellem to yderpunkter, der kan justeres alt efter soens størrelse. Pendulet er fjederpåvirket således at den ved let påvirkning stiller sig i yderpositionen, og derved ikke generer soens yver.


På langs af stien kan pendulet bevæge sig ved påvirkning på den måde, at jo længere væk den kommer fra udgangspunktet, des mere kraft kræves der. Når pendulet ikke påvirkes af soen længere, bevæger det sig roligt tilbage til udgangspositionen. Pendulet hæver sig ikke nævneværdigt fra gulvet og kommer derved ikke ovenpå soen.


Pendulets rolige bevægelser gør det muligt at montere strålevarme under pendulet, hvis man ønsker, at tilføre pattegrisene yderligere varme lige efter fødsel, og under de første diegivninger.


Pendulet kan nemt drejes og lægges op på inventaret, f.eks. når man vasker stien.