Faringsmiljø

Før faring bruger soen 4-6 timer på at gøre ”reden” klar til faringen. Det tildelte rodemateriale bliver skubbet og flyttet med, og soen er i denne periode meget aktiv. Denne adfærd er med til at faringen forløber lettere, og med færre problemer.


Når søerne lægger sig for at fare, bakker de op mod lågen for at komme så langt væk fra nabosoen som muligt. Det betyder at de fleste af grisene bliver født på det faste gulv ud mod lågen. Derfor er det første stykke af stien forsynet med gulvvarme.


Gulvvarmen og rodematerialet giver det optimale miljø for de nyfødte grise, der er fugtige, og samtidigt kommer ud i et væsentlig koldere miljø.
Kombinationen af gulvvarme og strøelse gør at grisene meget hurtigt tørrer, og undgår derved et for stort temperaturfald. Derfor har grisene større chance for hurtigt at komme til yveret og få råmælk. Derved er der væsentligt lavere risiko for at grisene senere dør af sult, klemning eller andre komplikationer.

For yderligere information se plancher. 
( PDF mangler til download )